Nieuwsbrief

logo varsen1Jaargang 18  Nr. 113    28-05-2018

Redactie: José Jutten

E-mail: secretaris@varsen.nl

Internet: www.varsen.nl

 

===========================================

Mailadres doorgeven:

Nu de komende weken glasvezel gerealiseerd zal worden zullen mailadressen veranderen. Bij wijziging of indien gewenst kunt u een 2e mailadres doorgeven via secretaris@varsen.nl.

Graag even uw naam en adres erbij vermelden

 

ContributieTijdens de jaarlijkse ledenvergadering is de hoogte van de te innen contributie ter sprake gekomen. Unaniem is het volgende besloten:- De contributie voor leden die via automatische incasso betalen blijft € 5,— per persoon.- De contributie voor leden die contant betalen wordt met ingang van 2018 € 7,50 per persoon. Wanneer u nog contant betaald en dit wilt omzetten naar automatische incasso, dan kunt u dit doorgeven aan het bestuurslid die bij u de contributie komt halen. 

============================================

Nieuwe leden bij de commissie Actief

Wij willen nogmaals een oproep doen om mensen te vragen om in de commissie Actief te komen. Volgend jaar gaan een aantal mensen deze commissie verlaten als daarvoor opvolging is kan de commissie blijven bestaan en hoeft het bestuur niet alles alleen te doen.

Dus lijkt het je leuk …………..laat het weten. Als je meer informatie nodig hebt kun je  een van de leden van Actief benaderen.

Ingrid Grave , Angeline Ter Avest, Chiela Seigers , Erna Bouwhuis , Gerjo Harmsen en Bert Olthuis

=============================================

Koningswagen

De koningswagen van dit jaar had met het vleermuizenhotel een mooi actueel onderwerp. Er werd de afgelopen weken weer enthousiast gebouwd met een boel gezelligheid. Het resultaat was een mooie wagen, goed voor een tweede prijs. Graag willen we alle bouwers bedanken voor hun inzet, de familie Van Lenthe voor het beschikbaar stellen van de locatie en catering, Johan Volkerink voor het lenen van de wagen en SDS Ommen voor het beschikbaar stellen van de dakplaten voor op het vleermuizenhotel.

===============================================

Bezoek burgemeester Op 11 april heeft burgemeester Hans Vroomen een kennismakingsbezoek gebracht aan Varsen. We hebben de burgemeester ontvangen en we zijn in de gelegenheid geweest om een aantal actuele zaken met hem te bespreken. Met name de vorderingen rondom de Brink, het fietspad en de N340 zijn de revue gepasseerd. Het was een prettig en open gesprek.Vervolgens hebben we een rondrit door ons mooie Varsen gemaakt.“Toevallig” (bedankt Henk!) kwamen we op de zuidelijke parallelweg, een vrachtwagen tegen. Op dat moment was het ook voor de burgemeester wel heel duidelijk dat dit een ongewenste situatie gaat worden……. 

================================================

Vrijdag 15 juni om 18.30 uur jongerenavond. Wij hopen dat jullie het leuk vinden om op vrijdag 15 juni om 18.30 uur een gezellige avond te hebben waarbij jullie worden losgelaten in ……………..de Escaperoom waar je een enorme honger van krijgt vandaar dat wij daarna lekker gaan  BBQ-en.

Deze jongerenavond is vanaf het voortgezet onderwijs  tot en met 18 jaar. Heb je zin om mee te gaan laat het even weten en mail z.s.m. naar ateravest@kpnplanet.nl graag voor 4 juni a.s.

Bij  te weinig deelname kan het helaas niet doorgaan maar wij gaan ervan uit dat jullie deze uitdaging aan durven.

Heb jij je opgegeven dan word je daarna geïnformeerd hoe het programma in elkaar zit. De bijdrage is hiervoor is € 2,50

=================================================

Zaterdag 7 juli om 19.00 uur BBQ in Varsen

De jaarlijkse BBQ voor jong en oud wordt gehouden op 7 juli a.s. Tijdens de jaarvergadering is gevraagd of iemand van de leden het leuk vindt dat bij hen thuis een BBQ georganiseerd wordt. Uiteraard regelen wij van Actief alles daaromheen maar als jij een locatie hebt waar dit plaats kan vinden laat het ons dan weten.

De kosten voor de BBQ zijn €10,00 voor volwassenen  en € 2,50 voor een kind.

Dit is inclusief eten en drinken.

Het is altijd gezellig om iedereen weer even te zien en gezellig bij te kletsen.

Graag doorgeven als jij een leuke locatie hebt voor de BBQ .

 Opgave voor de BBQ voor  30 juni bij :  erik.ekkel@hetnet.nl

===================================================

Paasvuur

Het traditionele paasvuur in Varsen werd ook 2e paasdag weer aangestoken onder ruime belangstelling. Er waren ruim 100 bezoekers. Een mooi moment om elkaar te ontmoeten.Er was een drankje met een eitje erbij zodat er een spelletje eiertik gespeeld kon worden. En het vuur in de Paasbult zat er goed in er bleef weinig over om op te ruimen de volgende dag!

Het bestuur dankt de volgende personen/bedrijven voor hun medewerking aan het paasvuur:

Fam. H. Ningbers, Fam. H. v.d. Vegt, Fam. Joh. Schuttert en Tuincentrum Jurrie Baas

=====================================================

  Start Bouw Vleermuistoren op de Brink.