Nieuwsbrief

logo varsen1Jaargang 18  Nr. 116    22-12-2018

Redactie: José Jutten

E-mail: secretaris@varsen.nl

Internet: www.varsen.nl

===============================================

Nieuwe bestuursleden gezocht:

Vind je het leuk om meer betrokken te zijn bij onze buurtschap geef je dan op voor het bestuur van PB Varsen.

Voor informatie of aanmelding neem contact op met José Jutten

Tel: 0529 451850 of benader één van de andere bestuursleden.

 

Ledenvergadering  12 februari

Hebt u nog een leuk idee voor de invulling voor de leden vergaderingen  betreffende een spreker of iets anders  laat het ons dan weten.

 (via secretaris@varsen.nl)

 

Inlevertermijn ingekomen stukken voor de ledenvergadering

De stukken die tot 28 januari binnen komen, worden nog meegenomen in de vergadering.

 

40 jarig jubileum

2019 is het jaar dat Plaatselijk Belang Varsen 40 jaar bestaat.

Dit willen we vieren met alle leden en donateurs op 15 juni 2019.

Er is een werkgroep “40 jarig bestaan PB Varsen” bezig om een mooi programma in elkaar te zetten. Houdt deze dag en avond vrij in uw agenda zodat we er samen een mooi feest van kunnen maken.

Mailadres doorgeven:

Bij wijziging of indien gewenst kunt u een 2e mailadres doorgeven via secretaris@varsen.nl.

Graag even uw naam en adres erbij vermelden

===========================================

Varsenerveld “Parel van Salland”

Vrijdagmiddag 21 december 2018 vond de overhandiging plaats van het plan ‘’Bouwstenen voor een visie’’ een verbeterplan voor het natuurgebied Varsenerveld. Het natuurgebied Varsenerveld ligt net iets ten zuiden van het hart van het vroegere Varsener Markegebied. Dit gebied liep destijds van de Hessenweg bijna door tot aan de weg die van Nieuwleusen naar Balkbrug loopt. In verschillende tijdsperioden werd dit gebied als geheel Varsenerveld genoemd.

Velling:   Een eerste stap in de verbetering is de velling van 2 hectare eiken/berkenbosjes waardoor twee heide percelen met elkaar worden verbonden en twee andere percelen iets worden vergroot. Kort gezegd komt het erop neer er komt twee hectare heide bij. Voor de kwaliteit van de leefomgeving voor allerlei planten en dieren een verbetering, voor de mens een betere beleving vanwege openheid over de heide als geheel. De boswet geeft aan dat bos elders moet worden gecompenseerd. Dat gebeurt door de singels met kruiden en bloemenranden, die langs gras/bouwland percelen zijn geplaatst, oostelijk van het natuurgebied. Om de omgeving bij dit plan te betrekken waren afgevaardigden van verschillende organisaties aanwezig. Naast Plaatselijk Belang Varsen, was dit Plaatselijk Belang Witharen, De Ommer Marke, de Wildbeheerseenheid, Vereniging Natuur en Milieu De Vechtstreek, de vrijwilligers, Plaatselijke Cultuur Historische Vereniging Ommen, omliggende buren, pachters en eigenaar aanwezig. De eerste toelichting hierover vond plaats in het veld, alwaar wethouder Bongers van de gemeente Ommen en Hein Kuiper, voorzitter van de vereniging voor natuur en milieu een exemplaar kregen aangeboden. Aansluitend was het tijd voor koffie in de ontvangstruimte bij landgoed Den Woesten Heide. Hier volgde verdere toelichting over de historie van het gebied en werd er met elkaar van gedachten gewisseld over de ‘’bouwstenen voor een visie’’. Na afloop kreeg elke aanwezige een exemplaar overhandigd.

Dus beste mensen als er deze winter daar bos wordt gekapt, het komt ten goede aan de heide.

Wim van der Heide

=============================================

Ook dit jaar heeft Sinterklaas de kinderen in Varsen bezocht.

Er waren minder aanmeldingen dan in de afgelopen jaren, is Varsen aan het vergrijzen?Vergrijzen? Daar kwam Sint op een idee, maar daarover straks meer.Gelukkig waren dit jaar de dames van de commissie actief weer creatief en hadden een  leuk programma in elkaar gedraaid voor de kinderen. Eerst even gezellig samen knutselen in een prachtige “knutselschuur” aan de Balkerweg.Alle kinderen waren benieuwd hoe Sint dit jaar weer aan zou komen. Gespannen stonden ze buiten te wachten en zagen Sint en Piet op een tandem aan komen rijden.Binnen waren er leuke gesprekjes en werden de cadeautjes uitgedeeld.Terwijl de kinderen na het vertrek van Sint en Piet nog lekker aan de patat gingen dacht Sint weer aan de vergrijzing.Aan het eind van de zaterdagmiddag zijn Sint en Piet dan ook nog even bij een paar ouderen thuis op bezoek geweest. Ook dit is voor herhaling vatbaar, dus tot volgend jaar!

=================================================

RABO bank coöperatieweken

Eindelijk is het dan zover op 29 november. De uitslag van de RABO coöperatieweken wordt op deze avond bekend gemaakt.

 In manege Klein Oever te Balkbrug  worden we warm ontvangen met chocolade melk of glühwein. De spanning loopt op wanneer  de gouden enveloppen met daarin de cheque worden uitgedeeld. De tijd van wachten komen we door met goede muziek van de band Bar en Boos en een lekker buffet.

Dan is het moment van openen van de enveloppen daar. Aftellen van 10 naar 1 en we zien het geweldige bedrag van € 878,49 op de cheque! Dan volgen de prijzen voor de beste filmpjes. Er is een extra prijs, omdat er zoveel goede filmpjes waren. De vierde prijs is voor …..Plaatselijk Belang…….even dachten we YES! Maar helaas een ander PB ging er met die laatste prijs vandoor. Maar ook al wonnen we die prijs niet, we waren dik tevreden met de cheque. Voor ons blijft het filmpje met de kinderen uit Varsen de beste! Hopelijk kunnen zij binnenkort op onze brink spelen met speelelementen die we van dit bedrag aan gaan schaffen.

==================================================