Nieuwsbrief

logo varsen1Jaargang 19  Nr. 117    19-03-2019

Redactie: José Jutten

E-mail: secretaris@varsen.nl

Internet: www.varsen.nl

===============================================

 

40 jarig jubileum

Oproep:Op zaterdag 15 juni willen we het 40 jarig bestaan van PB Varsen vieren.Overdag organiseren we een fair op de Brink en ‘s avonds een BBQ voor leden en donateurs.Voor de opbouw van de fair (op vrijdag 14 juni), het bemannen van enkele kramen op zaterdag 15 juni en het weer opruimen (op maandag 17 juni) kunnen we nog wel wat hulp gebruiken.Wie wil ons komen helpen?  U kunt een dagdeel aangeven en dan maken wij een planning.

Aanmelden bij José Jutten  secretaris@varsen.nl of via  tel: 451850                       

Of bij  Wilco Volkerink  tel:  06  46315327

================================================

Paasvuur

Ook dit jaar maken we weer een paasbult. Op dezelfde plek als andere jaren, het land van Henk Ningbers, aan De Ziel. Alleen leden en donateurs mogen daar hun takken en snoeihout brengen (dus geen wortels en stobben en ook geen ander hout).

Helaas wordt er naast het snoeihout door deze en gene ook ander ‘materiaal ’ gebracht. Vorige jaren hebben we af toe afval moeten verwijderen dat niet op de paasbult hoort. Hierbij vragen we iedereen dan ook om bij het constateren van zo’n stort contact met ons op te nemen.

Er kan materiaal gebracht worden van zaterdag  23 maart tot uiterlijk zaterdag 20 april 12.00 u. Daarna wordt de bult met een kraan bijgewerkt.

Voor het brengen eerst contact opnemen met:

Willem Schepers 06-20712870   of

Wim Welleweerd 06-22405974

We steken hem aan op 2e paasdag, 22 april a.s., om 19.30 u.

Iedereen is welkom.

==============================================

Paas Workshop

Op maandagavond 15 april a.s. is er de mogelijkheid om onderleiding van Linda Wilpshaar uit Mariënberg een Paas stuk te gaan maken. Linda geeft al jaren diverse workshops staat bekend om haar prachtige natuurlijk creaties. We zullen dit keer werken met groen en verse  bloemen. Alle materialen om het stuk te maken zal ze meenemen. Totale kosten hiervan komen op €18,00. Denk je nu dit kan ik niet. Dat is niet nodig,  ze zal voorbeelden meenemen, vertellen wat de bedoeling is en waar nodig bijstaan met adviezen en helpen als het even niet meer lukt. Uiteindelijk gaat een ieder met een prachtige creatie naar huis! Uit ervaring zeg ik; Komt Goed!

  • Wanneer: Maandag 15 april 2019
  • Tijdstip: 20.00 tot ongeveer 22.00 uur
  • Waar: Ontvangstruimte ‘Landgoed Den Woestenheide’, Oude Woestendijk 1
  • Eigen bijdrage; € 8,00 te betalen bij binnenkomst
  • Inclusief 2x koffie of thee, een drankje en wat lekkers hierbij
  • Geef je op voor 1 april a.s. bij Marianne Zandman 06-16148365 of via Marianne@varsen.nl

============================================

Samen Doen

Iedereen loopt wel eens tegen moeilijkheden aan in zijn leven. Heeft vragen over inkomen, wonen zorg of welzijn? Of heeft hulp nodig bij de zorg voor iemand in uw omgeving? Dan kunt u terecht bij Samen Doen. Dit is een samenwerking van verschillende organisaties en de gemeente Ommen.

Wij Plaatselijk Belang Varsen hebben kennisgemaakt met de organisatie en ons doel is het zelfde als dat van Samen Doen en dat is ‘verbinden’. Zorgen dat wij allemaal op de hoogte zijn van het bestaan en de inloop momenten in de Carrousel. www.ommen.nl/samendoen

Inloopuur:

  • Dinsdag van 09.00 – 11.00 uur
  • Dinsdag van 17.00 – 19.00 uur
  • Donderdag van 09.00 – 11.00 uur

In de Carrousel, Chevalleraustraat 8, 7731 EE Ommen

Contact T 14 0529 of E samendoen@ommen.nl

===========================================

Op het nieuwe jaar!

Tijdens de nieuwjaarsborrel op zaterdag 5 januari j.l. kwamen weer vele Varsenaren naar de kampeerboerderij “de Arendshorst” van Marco en Ingrid, om te toasten op het Nieuwe jaar. Heel mooi om te zien dat naast de vele bekende gezichten, ook veel nieuwe gezichten te zien waren en we zo kennis met elkaar konden maken.  Er werd uiteraard weer gezorgd voor de nodige versnaperingen, zoals een broodje hotdog, gehaktbal en snert. De kinderen vermaakten zich met het springkussen en andere spelletjes die aanwezig waren.  Door de hoge opkomst en aanwezigheid van zo veel kinderen, was het een erg gezellige boel!  We kunnen weer terugkijken op een geslaagde borrel! Bent u er volgend jaar ook (weer) bij?

===========================================

Reconstructie 

Het bestuur van PB Varsen wil haar leden graag informeren over het volgende:

In de afgelopen jaren is er door PB Varsen veel energie gestoken in de afronding van de reconstructie “Varsen”. Met name de afrondende fase, waarin zichtbare resultaten geboekt moesten worden, koste veel energie. De Brink met vleermuistoren en het fietspad tussen “De Dunnewind” en De Ziel zijn voorbeelden hiervan.

Wij hebben ons in deze periode gelukkig gesteund gevoeld door jullie, de leden van PB Varsen.

Met name jullie aanwezigheid (in grote getale) tijdens de raadsvergadering waarin het fietspad werd behandeld staat ons nog helder voor de geest.

De Brink is inmiddels grotendeels gereed.

In de afgelopen periode hadden wij de hoop dat het fietspad op korte termijn ook gerealiseerd zou worden. Helaas is dat fietspad nu onderwerp van een bezwaar procedure. Het moment van aanleg is hierdoor onduidelijk geworden.

Wij vonden het gezien uw steun voor dit onderwerp dan ook gepast u hierover te informeren.

Zodra er meer nieuws is zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

 Bestuur PB Varsen

============================================